Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Konu: 6698 No.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Zorunlu Bilgilendirme

 

Üye olurken kullandığınız ad, soyad, doğum tarihi, e-posta adresi gibi kişisel verileriniz; üyelik sırasında kabul etmiş olduğunuz sözleşme kapsamı içinde belirtilen, hukuka uygun ve belirli amaçlar için kullanılacaktır. Kişisel verileriniz ile ilgili muhatap; veri sorumlusu Kom Tekstil ve Konfeksiyon San. A.Ş.'dir. Kişisel verilerin güvenliğini mevzuat kapsamında ve uluslararası standartlara uygun yönetimi için teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler; ayrıca, hukuka aykırı olarak erişimin ve işlenmenin önüne geçmek açısından gerekli donanımı sağlamaktadır.

Sözleşmenizin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz. (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf)

 

YASAL UYARI ve KULLANIM KOŞULLARI

 

İşbu site KOM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ A.Ş’ye (Bundan böyle kısaca “KOM” olarak anılacaktır) ait olup sitenin veri sorumlusu da kendisidir. KOM, site içeriğinde ve işbu yasal uyarı metninde, her tür değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma, kullanım ve tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu sebeplerle, lütfen siteyi kullanmadan önce metni dikkatle okuyunuz.

1.    İster gerçek ister tüzel kişi olarak işbu siteye girmekle ve kullanmaya başlamakla, üyelik şartı aranmaksızın, sitenin kullanım koşullarını ‘Kullanıcı’ sıfatıyla kabul etmiş sayılıyorsunuz. Koşuları kabul etmediğiniz takdirde sitemizi kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı, işbu kullanım koşullarını kabul etmekle sitede yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcıya yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

2.    Kullanıcı; sitede yer alan her bir platformun (Pisa-Boyahane) kendine münhasır ayrı kullanım koşulları olduğunu kabul eder.

3.    Kullanıcı, üyelikten ayrıldığı ya da siteyi kullanmaktan vazgeçtiği takdirde KOM’dan herhangi bir hak talep edemez. Kullanıcının, üyeliği sona erdirmesi ve talep etmesi halinde, KOM, yasal olarak tutması gerekli veriler dışında, kullanıcıya ait verileri yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. KOM, kullanım koşullarının ihlali halinde sitenin kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma, kullanıcının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri yayından çıkarma, site kullanıcısı ve üyeleri tarafından sitenin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde her tür ceza şikâyeti yapma ve zararlarının tazmini için dava açma, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde işbu sitedeki kişisel verileri yasalar çerçevesinde münhasıran onlarla paylaşma ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alma hakkına sahiptir.

Herhangi bir haksız fiil, hata, ihmal, enerji kesintisi, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi sebeplerle işlemin kesintiye uğraması halinde KOM, herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

KOM, sitedeki bilgileri ve verileri sürekli olarak güncellemektedir. Buna rağmen, sitedeki bilgiler ve veriler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Sitedeki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında KOM, herhangi bir sarih veya zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

KOM, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme üçüncü kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder.

Üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sebebiyle herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi durumunda KOM işbu hususu en kısa sürede gerekli yasal mercilere bildirecektir.

4.    Kullanıcı, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği sitede paylaşamaz ve siteyi hiçbir şekilde, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için başkalarının gizlilik fikri ve telif haklarına ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, site altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem yapamaz.

Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen kullanıcıya aittir. KOM sitede kullanıcı tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini, herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin, siteden/yayından çıkarma hakkına sahiptir. Kullanıcı, site üzerinden görüntülediği, KOM tarafından yayınlanmamış, içeriklerle ilgili KOM’a herhangi bir hukuki sorumluluk yükleyemeyeceğini kabul eder.

5.    Kom, siteye üyelik ve kişiselleştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcıdan temin ettiği ‘Kişisel Bilgileri’(isim, soy isim, telefon, adres, e-posta, adresleri kredi kartı bilgileri kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıda sayılan edinim amacı dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak ve satmayacaktır. Kullanıcı, KOM tarafından, kendisine siteyi kullanma amaca yönelik olarak iletilen elektronik iletileri almak istemiyor ise e-mail listesinden çıkmak istiyorum linkini tıklayıp listeden çıkabilir. KOM, işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışları sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcı, https://www.kom.com.tr/contacts sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile KOM ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

KOM, kişisel verileri;

Yayınlar göndermek, Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, KOM veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak, Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler ve veri tabanı oluşturmak, Pazar araştırmalarında kullanmak, amacıyla edinir.

Şu kadar ki, KOM, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir.

Kullanıcı, kişisel verilerinin, KOM tarafından, KOM’un grup şirketlerine de aktarılmasını kabul eder.

Kullanıcı, KOM’dan kendisine ait kişisel verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir. KOM, işbu talebe, yasal süreler içinde (en geç 30 gün) cevap vermeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilendirme ücretsizdir. Ancak, talep edilen bilginin verilmesi maliyet gerektiriyorsa KOM, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli,  işlemi gerçekleştirdikten sonra kullanıcıdan talep edebilecektir.

KOM, işbu verilere ilişkin Kullanıcının iletmiş olduğu soru ve sorunları cevaplamayı/çözmeyi taahhüt eder.

KOM tarafından Kullanıcıya ait kişisel verilerin kullanım amacı şu şekildedir:

Adı-soyadı, telefon, e-mail bilgileri: siteye kayıt (üye olma) ve iletişim amaçlı kullanılacaktır.

Kredi ya da banka kartı bilgileri: Satın alınan ürünün sitede belirtilmiş olan bedelini tahsil amacıyla kullanılacaktır.

Demografik ve Gezinim Verileri ve diğer veriler: Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesiyle birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılacaktır.

Sosyal ağ bilgileri:  Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesiyle birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılacaktır.

Konum verileri: Kullanıcı kom.com.tr mobil uygulamalarını kullanırken izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılmaktadır.

6.    Kullanıcı, KOM’un, sitede yer alan ve diğer kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere, her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinde teşhirini, hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı KOM’un, çalışmalarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.    KOM, her zaman ve tek taraflı olarak, siteyi sürekli veya geçici olarak durdurma ve kapatma hakkına sahiptir.

8.    Kullanıcı, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler, paylaşamazlar. Aksi halde, KOM’un söz konusu izinsiz kullanımdan doğan tazminat ve ceza şikayeti yapma hakkı saklıdır. Site üyeliği ile sahip olunan haklar münhasıran kullanıcıya aittir, başkalarına devredilemez.

9.    Kullanıcı, site üzerinde/kanalıyla gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda işbu Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları hükümlerine, sitede belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcının site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

10.  Kullanıcı, KOM’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette KOM’un sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde KOM’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında KOM’u şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

11.  Ulusal ve uluslararası telif hakları, ticari, marka ve fikri sınai haklar kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sitenin (ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, resim, model, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile sitede yayınlanan tüm ürünlerin tasarımları, renkleri, modelleri, resimleri, mankenleri, markanın şekli ve rengi ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı KOM’a ait olup, KOM’un site ve site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı, tüm hakkı KOM’a ait olan sitede yer alan tüm bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmaları, siteyi veya site içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden KOM’un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İzinsiz kullanım gerçekleştiren Kullanıcı, KOM’un ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır.

12.  Kullanıcı, sitenin çalışmasına müdahale ederek engellemek veya müdahaleye ve/veya engellemeye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder. Aksi takdirde, KOM’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını tazmin edecektir.

13.  Web sitesindeki bilgilerin kullanımı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Kullanıcı, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla kullanamaz, herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar izinsiz olarak yapılamaz. Sitede bulunan içerik ve görseller; haber, fotoğraf ve sair materyaller sadece KOM’dan önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve KOM’un izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir. Aksi halde, 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde KOM’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya rücu hakkı saklıdır.

14. Kullanıcının siteyi, yasa dışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlalinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin KOM’a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlalde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. KOM’un ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlalinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanaklarıyla şüphelenmesi halinde kendi mutlak takdirine göre o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrarı beklemeksizin iptal etme hakkı saklıdır.

15.  KOM, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kayıtsız ihlal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmez.

KOM, kullanıcının siteden yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmez. KOM doğrudan dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere sitenin kullanılmasından kaynaklanabilerek zararlar için sorumlu tutulamaz.

16.  Kullanıcı, siteye bildirdiği kişisel verilerinin kendi rızası ile verildiğini, doğru, güncel, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcının kişisel verileri gerçek dışı ve/veya hatalı girmesinden kaynaklı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olup KOM’un bu konuda hiçbir sorumluluğunun olmadığını kullanıcı kabul eder.

17.  İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf Türk Hukukuna ve Kanunlarına tabi olup ihtilafların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. KOM’un kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

18.  Site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. KOM, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemek ve herhangi bir taahhütte bulunmamakla birlikte bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlanabileceği gibi uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zaralar kullanıcının sorumluluğundadır.

19.  İşbu yasal uyarı ve kullanım koşulların herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkileyemeyecektir.

20. Kullanıcı, siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabi olacağını, çözümleneceğini kabul etmiş sayılır.

 

VERİ SORUMLUSU

KOM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. A.Ş.

Yenibosna Değirmenbahçe Cad. Kavak Sokak No: 1

BAHÇELİEVLER-İSTANBUL

Vergi dairesi: Yenibosna

Vergi numarası: 5750048047

Ticaret sicil no: 165948