kom logo

Çerez (Cookie) Politikası

Kom Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket” ya da “Kom” olarak anılacaktır)olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımıbaşta 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekildegerçekleştirilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişimdosyaları, bir internet sitesinin kullanıcınınbilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.İşbu Çerez Politikası metninin amacı,tarafımızcaişletilmekte olan www.kom.com.tr internet sitesinin (“Site”) işletilmesisırasında Site kullanıcıları ve üyeleri (“Veri İlgilisi”) tarafındançerezlerin kullanımısırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesineilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu politikada sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak isteriz.Şirket olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarınıdeğiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. DolayısıylaişbuÇerez (Cookie) Politikası hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirmehakkınısaklıtutmaktayız.Güncel Çerez (Cookie) Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

1. Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?

www.kom.com.tr ve Şirket’in iş ortaklarının sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması amaçlanmaktadır.Bunun amacı,kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak Site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir. Bu kapsamda çerezler hem sizi tanımamızayardımcıolmakta hem de ilginizi çekeceğinidüşündüğümüz içerik, reklam ve kampanyalar ile Site’yi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlamaktadır.
 • Çerezler; bu Site’yi kullanmak isteyen diğerişortaklarının sitelerinde kullanılabilir.
 • Çerezler; Site’ye girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklam ve kampanyaların gösterilmesini sağlamak ve Site’de bir içerik ve reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir.
 • Çerezler; Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.
 • Çerezler; Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcıdavranışları ve alışkanlıkları,kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla kullanılabilecektir.

2. Çerezler Aracılığıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?

Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği,kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve işortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve işortaklarımızınsayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Farklı Site’lerden alınan veriler de birleştirilipişlenebilir.Site’ye ve işortaklarının sitelerine vermişolduğunuz bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Site veya işortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

3. Sitemizde Kullanılan Çerezler Nelerdir?

Aşağıda Sitemizde kullandığımızfarklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafındanyerleştirilen)kullanılmaktadır.
 • Wp-settings-time: WordPress tarafından konulmuş, sitemizin ana sayfasının ara yüzünün özelleştirilmesindekullanılmaktadır.
 • Wp-settings- 2: WordPress tarafından konulmuş, herhangi bir kişisel bilgi tutmamaktadır.
 • Wordpress_test_cookie: WordPress tarafından konulmuş, bir test çerezidir.
 • Redux_current_tab: WordPress tarafından konulmuş, web sitemizin tema ayarlarınıdesteklemekte.
 • Redux_current_tab_get: Bu bir genel çerez olup sizin diliniz ve gittiğiniz sayfalar gibi web sitesi oturumunuzu kontrol etmektedir.
 • Has read: Bu genel bir çerez olup sizin Çerez politikasıuyarımızı okuyup okumadığınızbilgisini tutmaktadır.

4. Yasal düzenlemelere uygunluk

Site ve Şirketişortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Bu uygulama, yasal gelişmelerkarşısında güncellenir ve yasa ile belirlenen şekilve kapsama uygun hale getirilir.

5. Veri İlgilisi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri ilgilileri;
 • Kişisel veri işlenipişlenmediğiniöğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışındakişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarındüzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişleminkişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramasıhâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.kom.com.tr adresinde yer alan “İlgili KişiBaşvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, ŞirketinKişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkısaklıdır.Veri İlgilisi, herhangi bir kişisel verisinin Şirkettarafındankullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.